Giao nhầm đơn hàng nữ nhân viên muốn được đền cho anh khách FA

Chuyển sang link #2 #3 nếu server #1 không loal được phim sex.
  • #1
  • #2
  • Zoom +
  • Light Off

Giao nhầm đơn hàng nữ nhân viên muốn được đền cho anh khách FA

Hôm đấy đặt cái cây máy tính về nhà chơi game thế mà con em nó mang cho bộ phím chuột không biết do người bán hay do người mang đồ nhầm nữa cơ, nhìn em nó như thế mình cũng không muốn bắt tội em ấy về nhà lấy nhưng số tiền mà mình bỏ ra để mua bộ phím chuột như thế này thì quả thực không đáng, chắc là phải bảo em ấy làm điều gì nữa để bắt đền em ấy mới được chứ tự nhiên cho như này thì ai mà lấy được cơ chứ, vừa mới bảo em vào nhà mình đã gợi ý cho em cách đền đáp cho mình như thế nào để cho xứng đáng rồi và mình cũng phải công nhận con này máu cũng dâm thật nhìn thấy trai đẹp là đã hứng lên rồi chắc là đang máu lắm đây

Giao nhầm đơn hàng nữ nhân viên muốn được đền cho anh khách FA